Coaching & Terapi

CoachingTerapi

Behöver Du hjälp att definiera dina mål och drömmar och hitta verktygen för hur då når dem?

Känner Du att du behöver inspiration och ett nytt sätt att förhålla dig till dig själv och din omgivning?

Kanske genomgår du just nu en sorg i livet. Sorg förknippas ofta med att någon närstående dör, men vi sörjer även vid separationer, frivilliga och ofrivilliga, om vi förlorar vårt arbete eller behöver flytta.

Upplever du oro och ångest? Har du en önskan att förändra och bryta negativa och begränsande mönster. Förstår du ditt anknytningsmönster och hur det påverkar dig i dina relationer? Både hur du förhåller dig till din omgivning och till dig själv?

Som Din terapeut/coach/handledare inriktar jag mig på just Dina behov och önskemål. Dessa kan te.x. bestå av att stärka din självkänsla, väcka din kreativitet och återfå balans i dina relationer, både privat och i yrkeslivet. Jag hjälper dig att vända problem till möjligheter med hjälp av psykosyntesens kraftfulla verktyg.

Hur går det till?
Psykosyntesen är ett redskap för personlig utveckling som fokuserar på det friska I människan, som ser hela individen; kroppen, intellektet och själen. Coachning och terapi som grundar sig på psykosyntes innebär att bli medveten om vad som sker när vi människor hamnar I olika kriser eller söker förändring I våra liv.

Vad skiljer coaching och terapi åt?

I coaching fokuserar man på nutid och framtid för att hitta ditt mål och de redskap som passar Dig bäst. Samtalsterapi koncentrerar sig även på dåtid, för att se mönster och förstå reaktioner etc. Ibland kan det vara svårt att veta vad man behöver. Då är det en stor fördel att vända sig till en terapeut som kan hantera både terapi och coaching.

IPNB

Interpersonal Neurobiologi är ett forskningsfält som inriktar sig mot hur våra hjärnor har formats i samspel med våra relationer och vårt medvetande – och hur alla tre påverkar varandra genom livet.

Alla samtal sker under strikt sekretess!

Om Psykosyntesen

Inom psykosyntesen är människan en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för ditt välmående, både psykiskt och fysiskt.

Dr. Roberto Assagioli lade för närmare 100 år sedan grunden till Psykosyntesen. Dr. Assagioli var en italiensk läkare som använde sig av både beprövade och helt nya tekniker från en mängd olika psykologiska skolor; allt från psykoanalys och medicin till filosofi, religion och modern vetenskap.

Dr. Assagioli uppmuntrade sina elever att vara öppna och lyhörda inför alla olika typer av läror. Detta unika helhetstänkande ligger till grund för Psykosyntesens dynamiska utgångsläge för personlig utveckling.

Psykosyntesen är mycket mer än bara en psykologiform, det är en livsattityd, ett sätt att närma sig helheten. Som diplomerad samtalsterapeut på HumaNova har jag fått en gedigen och grundläggande utbildning som fokuserar på terapeutens eget växande som människa.

Att utveckla kompetenta och empatiska samtalsterapeuter i Psykosyntes är en omfattande uppgift som HumaNova lägger mycket stor vikt vid. Här betonas inte enbart de teoretiska kunskaperna, det är i mötet mellan klient och samtalsterapeut som ett helande kan uppstå.

Walk and Talk

När vi möts på en ”walk and talk”, alltså en terapisession där vi går en promenad tillsammans, tar vi hjälp av naturens helande kraft. Kanske med ett inslag av gående meditation.