Handledning

Handledning

Jag erbjuder handledning, för terapeuter, coacher, organisationskonsulter, men även för chefer inom angränsande områden. Ja, för er som arbetar med människor helt enkelt. I handledning ligger vikten på att skapa relation, allians, förmedla empati, för att möjliggöra växande både som grupp och individuellt.

Handledningen är baserad på vad forskning visar, med en utgångspunkt från integrativ psykologi; psykosyntes, gestalt , system- och lärandeteori samt neuroforskning kopplad till anknytningsteori. När vi möts i trygga rum utvecklas vi inte bara i vår yrkesroll utan också som människor.

För mig är platsen för handledning en öppen och kreativ plats där du inspireras och tillåts att växa både som grupp och individ, med trygghet och tillhörighet som ledord.

Varmt välkommen att kontakta mig för ett skräddarsytt upplägg för just din/er organisation.