Om Mig

Susanne Craske-Karlsson, Diplomerad coach, Dipl samtalsterapeut, Dipl par- och relationsterapeut samt Dipl Handledare inom Psykosyntes.

Jag heter Susanne Craske-Karlsson och är Diplomerad coach, Dipl samtalsterapeut, Dipl par- och relationsterapeut samt Dipl Handledare inom Psykosyntes.

Under mina yrkesverksamma år har jag bott och arbetat på ett antal olika platser i världen, mött människor från olika kulturer och bakgrunder. Jag har alltid fascinerats av mötet människor emellan. När jag valde att utbilda mig till samtalsterapeut kände jag att jag äntligen kommit hem. Jag kan ta med mina erfarenheter in i terapirummet, det ger mig trygghet och ödmjukhet. Jag möter dig där du är i livet, med dina behov i fokus.

När jag förstod att det var med människors inre hälsa jag var ämnad att professionellt arbeta, kände jag starkt att det var av högsta vikt att hitta rätt inriktning och utbildning. Efter en hel del efterforskningar föll valet på HumaNova. Detta tack vare deras erfarna lärare och föreläsare samt djupgående, högkvalitativa utbildningar där psykosyntesen utgör den grundläggande plattformen. Det är inte bara ett yrkesval, utan ger också en möjlighet till helt nytt sätt att förhålla sig till livet och dem man möter. Då HumaNovas utbildningar är upplevelsebaserade ger de en djupare insikt och förståelse för klienten.

Känner Du att något saknas i Ditt liv? Att Du behöver hjälp att hitta just din väg och Dina svar?

Jag tror på alla människors unika förmåga, att alla kan nå sina mål, att allt är möjligt. Jag tror på att just Du kan nå din fulla potential, dina drömmar. Jag ser fram emot att göra den mest spännande resan av alla tillsammans med dig.

”Coachingen hjälpte mig att få struktur på mitt liv”.

”Att gå i terapi var som en enda lång aha-upplevelse”.

”Jag trodde inte det var möjligt, men nu har jag sett att jag både vågar och kan”.

”Äntligen har jag lärt mig att stå upp för mig själv”!

”Din coaching fick mig att våga tro på mig själv. Nu har jag fått mitt drömjobb”!

”Tack, vår relation behövde verkligen det här.”

Sagt om Sann Samtal

Min Utbildning

Nedan följer allmän information om HumaNova samt innehållet i utbildningen till samtalsterapeut.

HumaNova startade som utbildningsföretag i Malmö 1996 och idag finns verksamhet på sex orter; Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Helsingfors och Vasa.

Huvuddelen av HumaNovas verksamhet består av följande utbildningar; samtalscoach, samtalsterapeut, parterapeut och organisationskonsult. Till det kommer fortbildningar för diplomerade eller auktoriserade terapeuter, till exempel par- och relationsterapeut, gruppterapeut samt handledare. HumaNova bedriver även konsultverksamhet inom HumaNova Företagsutveckling.

Diplomerad samtalsterapeut i Psykosyntes, HumaNova. Basutbildning i integrativ psykoterapi som inkluderar:

  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • Schematerapi
  • Relationell terapi
  • Diplomerad samtalscoach – EMCC-certifierad
  • IPNB Interpersonell Neuro Biologi
  • Terapi med fokus på våra sociala hjärnstrukturer i relationer
  • Dipl Handledare, Huma Nova