Min utbildning

När jag förstod att det var med människors inre hälsa jag var ämnad att professionellt arbeta, kände jag starkt att det var av högsta vikt att hitta rätt inriktning och utbildning. Efter en hel del efterforskningar föll valet på HumaNova. Detta tack vare deras erfarna lärare och föreläsare samt djupgående, högkvalitativa utbildningar där psykosyntesen utgör den grundläggande plattformen. Det är inte bara ett yrkesval, utan ger också en möjlighet till helt nytt sätt att förhålla sig till livet och dem man möter. Då HumaNovas utbildningar är upplevelsebaserade ger de en djupare insikt och förståelse för klienten. 
Nedan följer allmän information om HumaNova samt innehållet i utbildningen till samtalsterapeut.

HumaNova startade som utbildningsföretag i Malmö 1996 och idag finns verksamhet på sex orter; Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Helsingfors och Vasa.

Huvuddelen av HumaNovas verksamhet består av följande utbildningar; samtalscoach, samtalsterapeut, parterapeut och organisationskonsult. Till det kommer fortbildningar för diplomerade eller auktoriserade terapeuter, till exempel par- och relationsterapeut, gruppterapeut samt handledare. HumaNova bedriver även konsultverksamhet inom HumaNova Företagsutveckling.

Diplomerad samtalsterapeut i Psykosyntes, HumaNova. Basutbildning i integrativ psykoterapi som inkluderar:

• Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

• Kognitiv beteendeterapi (KBT)

• Schematerapi

• Relationell terapi

• Diplomerad samtalscoach – EMCC-certifierad

• IPNB Interpersonell Neuro Biologi
• Terapi med fokus på våra sociala hjärnstrukturer i relationer.

• Dipl Handledare, Huma Nova